główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia stan na 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia stan na 31.12.2017 r.

artykuł nr 3

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców