główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świedziebnia na 2018 rok

Pobierz: Uchwała Nr XXVII/128/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok

 

Pobierz: Uchwała Nr 18/P/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 18/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027
Pobierz: Uchwała Nr 17/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 5/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2018 - 2027
Pobierz: Uchwała Nr 51/K/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Świedziebnia