główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12.2016 r.
Pobierz: Załącznik Nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego - 2016 rok

 

Pobierz: Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy