główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2017 rok

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/91/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
Pobierz: Uchwała Nr 13/P/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2017 rok
Pobierz: Uchwała Nr 13/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026
Pobierz: Uchwała Nr 10/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 8/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 12/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2017-2026