główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR III DNIA 30 grudnia 2014 r.

Pobierz: Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Pobierz:

Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2015-2027.

Pobierz: Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr III/14/2014
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR II DNIA 22 grudnia 2014 r.

Pobierz: Uchwała Nr II/5/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Pobierz: Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Pobierz: Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie określenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz:

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr II/9/2014
Pobierz: Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia na lata 2015-2018".
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr II/10/2014
Pobierz: Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR I DNIA 1 grudnia 2014 r.

Pobierz: Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Pobierz: Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Świedziebnia.
artykuł nr 4

KADENCJA 2014-2018

artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XL DNIA 13 listopada 2014 r.

Pobierz: Uchwała Nr XL/175/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XL/176/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XL/177/2014 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XL/178/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.