główna zawartość
artykuł nr 1

2008 r.

Pobierz: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2008 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, umorzeń odsetek oraz złożono spłatę na raty