główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2018-2023

Komisja Rewizyjna

1. Lech Wybult - Przewodniczący Komisji

2. Zenon Cierliński - Członek Komisji

3. Michał Straus - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Andrzej Turowski – Przewodniczący Komisji

2. Halina Laskowska – Członek Komisji

3. Urszula Lutowska - Członek Komisji

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Wiesław Nadolski – Przewodniczący Komisji

2. Jerzy Sitkiewicz – Członek Komisji

3. Mirosław Zieliński – Członek Komisji

 

Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Józef Mosakowski – Przewodniczący Komisji

2. Jarosław Cyrankowski – Członek Komisji

3. Maria Getka – Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Wiesław Argalski – Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Mańkowski – Członek Komisji

3. Agnieszka Sadowska – Członek Komisji
 

artykuł nr 2

Komisje Rady Gminy (kadencja 2014-2018)

Komisja Rewizyjna

1. Lech Wybult - Przewodniczący Komisji

2. Wiesław Kazimierz Argalski - Członek Komisji

3. Wiesław Nadolski - Członek Komisji

4. Mirosław Stogowski - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Andrzej Turowski - Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Lidak - Członek Komisji

3. Radosław Zabłotny - Członek Komisji


Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Józef Mosakowski - Przewodniczący Komisji

2. Sławomir Kalinowski - Członek Komisji

3. Anna Raszkowska - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Zbigniew Franciszek Frygier - Przewodniczący Komisji

2. Wiesław Kazimierz Argalski - Członek Komisji

3. Wiesław Nadolski - Członek Komisji

4. Andrzej Turowski - Członek Komisji

 

artykuł nr 3

Komisje Rady Gminy (kadencja 2010-2014)

Komisja Rewizyjna
1. Jan Magalski - Przewodniczący Komisji
2. Marek Wiśniewski  - członek Komisji
3. Lech Wybult - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Budżetu i Finansów
1. Mirosław Zieliński - Przewodniczący Komisji
2. Julian Rupiński - członek Komisji
3. Andrzej Turowski - członek Komisji
4. Lech Wybult - członek Komisji

Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Józef Mosakowski - Przewodniczący Komisji
2. Heronim Fijałkowski - członek Komisji
3. Dorota Kopczyńska - członek Komisji
4. Jan Magalski - członek Komisji
5. Wiesław Nadolski - członek Komisji
6. Michał Straus - członek Komisji

Komisja Rolna
1. Zbigniew Franciszek Frygier - Przewodniczący Komisji
2. Heronim Fijałkowski - członek Komisji
3. Sławomir Gulczyński - członek Komisji
4. Marek Wiśniewski - członek Komisji

artykuł nr 4

Komisje Rady Gminy (kadencja 2006-2010)

Komisja Rewizyjna
1. Jan Magalski - Przewodniczący Komisji
2. Marek Wiśniewski  - członek Komisji
3. Lech Wybult - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Budżetu i Finansów
1. Piotr Burkwicz - Przewodniczący Komisji
2. Sławomir Kalinowski - członek Komisji
3. Zbigniew Frygier - członek Komisji
4. Jarosław Cyrankowski - członek Komisji

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Józef Mosakowski - Przewodniczący Komisji
2. Marianna Szuszczewicz - członek Komisji
3. Heronim Fijałkowski - członek Komisji
4. Mirosław Zieliński - członek Komisji

Komisja Rolna
1. Wiesław Argalski - Przewodniczący Komisji
2. Marian Jabłoński - członek Komisji
3. Andrzej Turowski - członek Komisji

artykuł nr 5

Komisje Rady Gminy (kadencja 2002-2006)

Komisja Rewizyjna
1. Renata Krzemińska - Przewodniczący Komisji
2. Gabriel Piotr Badaczewski - członek Komisji
3. Jan Magalski - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Budżetu
i Finansów

1. Sławomir Cieszyński - Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Cyrankowska - członek Komisji
3. Mirosław Stogowski - członek Komisji
4. Julian Dębski - członek Komisji

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Marianna Szuszczewicz - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Zieliński - członek Komisji
3. Lech Wybult - członek Komisji
4. Józef Mosakowski - członek Komisji

Komisja Rolna
1. Zenon Cierliński - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Frygier - członek Komisji
3. Sławomir Kalinowski - członek Komisji

Komisja Statutowa
1. Zenon Cierliński - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Badaczewski - członek Komisji
3. Mirosław Stogowski - członek Komisji
4. Mirosław Zieliński - członek Komisji