główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia (pokój nr  2) można składać wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięcia związanego z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest – w terminie do 31 marca 2022 r.

 

Wójt
/-/ Szymon Zalewski