artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia"