artykuł nr 1

INFORMACJA O ZAWARCIU U UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "MODERNIZACJĘ 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz:   Ogłoszenie o zawarciu umowy - część 1, część 2,  część 3, część 5, część 6