artykuł nr 1

Obsługa klienta w Wydziale Koordynacji Świadczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Toruniu

Dotyczy obsługi klienta Wydziału Koordynacji Świadczeń (KPUW w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu)

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pracowników ich obsługujących, podjęta została decyzja o zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów z zakresu koordynacji świadczeń (świadczenie wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne) w Punkcie Obsługi Klienta umiejscowionym w Toruniu.

Od dnia 14 kwietnia br. zmianie ulega organizacja telefonicznej obsługi klienta. Informacje w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego będą udzielane przez pracowników Wydziału Koordynacji Świadczeń telefonicznie wyłącznie w czwartek w godzinach
9:00-14:00. Jednakże prosimy o kontakt telefoniczny tylko w wyjątkowych i pilnych sprawach.

Tel. 56 651 07 02, 56 661 98 44  

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań oraz wszelkie pisma prosimy kierować za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP - adres skrytki : /6v45ohiw0j

Jednocześnie zachęcamy Państwa o kierowanie wszelkich zapytań drogą mailową pod adresem sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl