artykuł nr 1

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 - położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 - obręb Zasady, gm. Świedziebni

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni
Pobierz;:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni