artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego - obory oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na działce nr 241/2 obręb 0012 Rokitnica Nowa w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki”.