artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Informacja dodatkowa

Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"