artykuł nr 1

Dotacja na przedsięwzięcie pn.:"Termomodernizacja kościoła pw. Św. Krzyża w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia na działce nr 196"

 

W roku 2014 Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Świedziebni podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie pn.:,, Termomodernizacja kościoła pw. Św. Krzyża w Świedziebni,
87-335 Świedziebnia na działce nr 196”.

W ramach zadania wykonano:

- zmianę pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu wełną  mineralną grubości 20 cm.

Wartość zadania – 60.908,29 zł, w tym dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 25.000,00 zł.