artykuł nr 1

PRZEBUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 170/11 OBRĘB ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Świedziebnia na działce nr 170/11 obręb Świedziebnia gmina Świedziebnia.
Pobierz: Postanowienie stwierdzające brak potrzeby sporządzania przez PHG "GABAR" Antoni Barczewski zam. Wrocki 92a, 87-400 Golub-Dobrzyń raportu obejmującego wymiany podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj.  6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3.
Pobierz:   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3
Pobierz:   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3