artykuł nr 1

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAŁYCH NA ROWIE ROI-6 W WYNIKU NAWALNYCH OPADÓW W MIEJSCOWOŚCI ZASADY

Pobierz:  Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia.