artykuł nr 1

PRZEBUDOWIA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1837 C ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN, KM 13+359 PRZEZ RZEKĘ KSIĘTÓWKA W M. KSIĘTE NA DZIAŁKACH NR EW. 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 OBRĘB KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA, POWIAT BRODNICKI

Pobierz:  Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".
Pobierz: Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte  na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".