artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3 (LEŚNA DROGA GRUNTOWA)

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr 3 w Leśnictwie Brodniczka w obrębie ewidencyjnym Księte.
Pobierz: Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego zadanie pn. przebudowa dojazdu pożarowego Nr 3 w Leśnictwie Brodniczka w obrębie ewidencyjnym Księte.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 3 w leśnictwie Brodniczka, obręb ewidencyjny Księte gm. Świedziebnia"