artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1837C ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN NA ODCINKU ŚWIEDZIEBNIA-MICHAŁKI O DŁUGOŚCI 7,2 KM

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km.
Pobierz:   Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Pobierz: Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km.