artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz:Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców ujętych w rejestrze Gminy Świedziebnia
Pobierz:

Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2020 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (dla komitetu wyborczego)

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (dla wyborcy)

Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2020 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz:Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości i terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a także miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
Pobierz:Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz:Postanowienie Nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 r.
Pobierz:Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu przez wyborców ujętych w rejestrze Gminy Świedziebnia
Pobierz:Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu

Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni w dniu 12 lipca 2020 r.
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni w dniu 12 lipca 2020 r.
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach w dniu 12 lipca 2020 r.
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie w dniu 12 lipca 2020 r.
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach w dniu 12 lipca 2020 r.