artykuł nr 1

Wybory samorządowe 2018 r.

Pobierz: Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz: Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja  o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r.
Pobierz: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II  z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie tego zgłoszenia, a także miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Pobierz: Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Pobierz: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Załącznik nr 23 do Postanowienia Komisarza Wyborczego II z dnia 10 września 2018 r.
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Pobierz: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Pobierz: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu
Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Pobierz: Uchwała Nr XXIX/143/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania