artykuł nr 1

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pobierz: Informacja o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 września 2015 r.  o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym nr 5
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczycgh nr 11, 12, 13
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Wybory do Sejmu RP - Technika głosowania
Pobierz: Wybory do Senatu RP - Technika głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz:

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni

Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach

Przypominamy wyborcom i członkom obwodowych komisji wyborczych, że w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00).