artykuł nr 1

Pobierz:  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca formy składania wniosków dot.: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
Pobierz:  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych  i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
Pobierz:  Informacja o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
Pobierz: Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Infomracja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Świedziebni w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Świedziebni w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Michałkach w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz:

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Janowie w dniu referendum ogólnokrajowego

Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Zasadach w dniu referendum ogólnokrajowego