artykuł nr 1

WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

Pobierz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast
Pobierz: Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezy
Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu
Pobierz: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
Pobierz: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  
Pobierz: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 3 września 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Pobierz: Załącznik Nr 17 do Postanowienia nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 września 2014r.
Pobierz: Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 15 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 20 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Uchwała Nr 3/2014  Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świedziebnia w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 października 2014 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 5 w Zasadach