artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2011 roku' do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach, Szkoły Podstawowej w Zasadach i Gimnazjum w Świedziebni.

artykuł nr 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DOŻYWIANIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁKACH, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASADACH I GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI.

artykuł nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na węgiel, miał i eko-groszek do szkół podstawowych

artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na olej opałowy do Gimnazjum w Świedziebni

artykuł nr 5

PRZETARG NIEOGRZNICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

 

Świedziebnia, 2010 – 09 – 28 .
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredyty bankowego w wysokości 2.400.000,00zł  przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Świedziebnia.
 
Pytanie – ze względu na krótki termin składania ofert oraz specyficzne warunki oprocentowania i uruchamiania kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert na 12 października 2010 roku.
 
Odpowiedź – Urząd Gminy Świedziebnia wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12 października 2010 r. do godziny 10:00.
Pytanie - z jakiego dnia przyjąć stawkę WIBOR 1 M dla potrzeb wyliczenia ceny ofertowej Odpowiedź W rozdziale XIII Sposób obliczenia ceny oferty jest zapis, że wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 1M dla depozytów 1- miesięcznych należy  przyjąć na dzień 31. 08. 2010 r.
 
 
  Wójt
  /-/ Szymon Zalewski
 

 

 

 Świedziebnia, 2010 – 10 – 06

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredyty bankowego w wysokości 2.400.000,00zł  przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Świedziebnia.

Pytanie - Intencją pytającego było czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zgody stawki ustalonej na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Odpowiedz - Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki ustalonej na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Pytanie - Proszę o wyjaśnienie czy Gmina Świedziebnia ucierpiała w tegorocznych powodziach.
Jeśli tak to w jakiej wysokości straty poniosła gmina i jakie uzyskała z tego tytułu dotacje.

Odpowiedz - Gmina Świedziebnia, nie ucierpiała w tegorocznych powodziach i w związku z tym nie poniosła żadnych strat ani nie uzyskała z tego tytułu dotacji.

Pytanie - Ze względu na krótki termin składania ofert oraz specyficzne warunki oprocentowania i uruchamiania kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000 zł zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert na 15 października 2010 rok punkt X SIWZ oraz wpłaty wadium punkt VIII.5

Odpowiedz - Gmina Świedziebnia, nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

 

  Wójt
  /-/ Szymon Zalewski