artykuł nr 1

WYJAZD O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

W dniu 27 sierpnia 2013r. w ramach projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny. Wzięli w nim udział beneficjenci ostateczni biorący udział w Programie Aktywności Lokalnej wraz z otoczeniem. Łącznie grupa liczyła 33 osoby.

Program rozpoczął się od przyjazdu do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Tu zaprezentowano seans astronomiczny poświęcony zmianom wyglądu nieba za dnia i nocy w różnych porach roku. Następnie skupiono uwagę na orientacji na sferze niebieskiej, jak wyglądają niektóre gwiazdozbiory i jak je odszukać na mapie nieba. W drugiej części przedstawiono układ słoneczny i krótko scharakteryzowano planty słoneczne. Po seansie pani przewodnik zaprowadziła grupę na zwiedzanie miasta Olsztyna. Starówka ma wiele zabytków, a wśród nich Zamek, którego budowę rozpoczęto w 1346 roku. Obecnie znajduje się w nim Muzeum.

Ogromną radość sprawiła wizyta w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku. Po krótkim omówieniu tematu produkcji szkła odbył się pokaz praktyczny. W trakcie pokazu wyrobu szkła artystycznego został zorganizowany konkurs dla najmłodszych uczestników wyjazdu integracyjnego. Za każda poprawną odpowiedź dzieci otrzymywały nagrody – ptaszki, kwiatki oraz pingwinki ze szkła. Ponadto była również możliwość zakupu pamiątek w sklepie.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Skansenu w Olsztynku. Obecnie dysponuje on terenem o powierzchni 96 ha. Zgromadzone są w nim obiekty z architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach i budowie. Są to budynki sakralne, mieszkalne oraz gospodarcze. Wśród ekspozycji jest pokój zabaw, który przedstawia naukę i zabawę dawnej oraz współczesne zabawki ludowe. Można było pobujać się na koniu na biegunach, pobawić się wózkiem z lalką oraz układać drewniane klocki.

Ostatnim punktem wyjazdu był rejs w Iławie po jeziorze Jeziorak wokół śródlądowej wyspy Wielkie Żuławy oraz zwiedzanie Iławy. Jest to najdłuższe naturalne jezioro w Polsce. Ma bogatą linię brzegową, otoczony jest lasami. Uczestnicy rejsu mogli podziwiać miłośników sportów wodnych, którzy uczyli się windsurfingu.

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH (KURS SZKOŁA RODZICA, KURS AKTYWIZACYJNY)

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Wzór umowy
artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - GADŻETÓW

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PLAKATÓW PROMUJĄCYCH

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu "JESTEŚMY AKTYWNI".

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

W ŚWIEDZIEBNI

 

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

pn. „JESTEŚMY  AKTYWNI”

  W związku z kontynuacją projektu systemowego w 2013 roku pn. „JESTEŚMY AKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni zaprasza zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagających kompleksowego wsparcia.

Projekt obejmuje cykl kursów i szkoleń, których celem jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna,  Beneficjentów.

 

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia z zakresu psychoterapii i aktywizacji zawodowej

- kurs ABC przedsiębiorczości

- warsztat z prowadzenia gospodarstwa domowego

- kurs florystyki

- podstawowy kurs fryzjerski

- kurs spawania metodą MAG

- kurs obsługa komputera z Internetem

- kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

- kurs stylizacji paznokci manicure i pedicure oraz wizaż

- kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych

- wyjazd integracyjny

 

Proces rekrutacyjny uczestników trwa do końca maja 2013 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie systemowym zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świedziebni, 87- 335 Świedziebnia  tel. 56 49 384 60 bądź w siedzibie GOPS pok. nr 11.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dostępne kategorie:
Aktualności