artykuł nr 1

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY PN. JESTEŚMY AKTYWNI

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła cel główny oraz cele szczegółowe projektu, sposób realizacji zamierzonych działań, a także osiągnięte rezultaty w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto podziękowała wszystkim osobom będącym realizatorami projektu, w szczególności Jerzemu Witkowskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy za owocną współpracę, przyjazną atmosferę podczas zajęć dla osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast Beneficjentom życzyła, aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i lepszego w życiu.

  W dalszej części konferencji głos zabrał Dyrektor RCKUiP Pan Jerzy Witkowski, który pogratulował Beneficjentom ukończenia wybranych kursów i szkoleń. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom zwiększyli oni swoje szanse na otwartym rynku pracy. Podkreślił, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni jest już jednym z niewielu, które zdecydowały się na dalszy udział w projekcie.

Po krótkich przemówieniach, rozpoczęto dyskusję nad planami na przyszłość oraz wymieniono się doświadczeniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 2

WYJAZD O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

Dnia 28 sierpnia br. w ramach projektu "Jesteśmy aktywni", uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z otoczeniem, wzięli udział  w wyjeździe integracyjnym do Warszawy.

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęto spacerem po ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie wraz z przewodnikiem grupa udała się do Centrum Nauki Kopernik. Miejsce to  jest najnowocześniejszym europejskim obiektem, ukazującym związek nauki z kulturą i codziennością. Każdy znalazł coś dla siebie  - czy to eksperyment ze światłem, wodą czy też biologią, fizjologią lub fizyką

Dalszy etap wyjazdu obejmował przejście na Plac Piłsudskiego do Grobu Nieznanego Żołnierza. Następnie grupa rozpoczęła zwiedzanie Starego Miasta, otoczenia Zamku Królewskiego od strony Bramy Zegarowej, Placu Zamkowego, Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Na końcu zatrzymano się  przy pomniku Syrenki i Małego Powstańca. Kolejnym punktem programu były Łazienki Królewskie, czyli letnia rezydencja królów polskich. Uczestników, po Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oprowadził pan poseł Zbigniew Sosnowski. Ostatnim punktem wyjazdu był Pałac Kultury i Nauki.

 

 

 

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ICH OTOCZENIA

Pobierz: Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz: Formularz ofertowy
Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Wzór umowy

 

artykuł nr 4

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY PN. JESTEŚMY AKTYWNI

W dniu 31 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości, przedstawiła cel główny, cele szczegółowe oraz  personel zaangażowany  w  realizację projektu „Jesteśmy aktywni”. Ponadto poinformowała, że Projekt obejmuje cykl kursów i szkoleń, których celem jest aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna Beneficjentów. Poinformowała także, jakie formy wsparcia zostaną przeprowadzone dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu:

 

 • szkolenia z zakresu psychoterapii i aktywizacji zawodowej
 • kurs ABC przedsiębiorczości
 • kurs „Pielęgnacja zieleni”
 • kurs szwaczki
 • kurs florystyki
 • podstawowy kurs fryzjerski
 • kurs spawania metodą MAG
 • kurs obsługa komputera z Internetem
 • kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
 • kurs stylizacji paznokci manicure i pedicure oraz wizaż
 • kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych
 • wyjazd integracyjny.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną poszczególnych etapów realizacji projektu w 2011 r. W dalszej części konferencji głos zabrał Pan Kazimierz Bejger-Przewodniczący Rady Gminy w Świedziebni. Życzył, aby zdobyte umiejętności praktyczne i teoretyczne pomogły osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie materiałów promocyjnych dla każdego z uczestników tj.  długopisów, notesów i teczek. Konferencję zakończyła dyskusja.

Projekt "JESTEŚMY AKTYWNI" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobierz:                                   Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Pobierz:     Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Pobierz:  Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ramach w projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni na 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Dostępne kategorie:
- Aktualności