artykuł nr 1

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Pobierz:  Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
Pobierz: Formularz zgłoszenia
Pobierz: Oświadczenie o niekaralności
Pobierz: Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych