artykuł nr 1

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

 

PROGRAM OPERACYJNY

KAPITAŁ LUDZKI 2008 - 2009


Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,


Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,


Nazwa projektu: „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”.


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego