artykuł nr 1

Przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".

Pobierz:Obwieszczenie o możliwości  zapoznania  się z aktami w sprawie  o  wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.  "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".
Pobierz: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko,  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia, województwo Kujawsko-Pomorskie.
Pobierz:Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".

 

artykuł nr 2

Przedsięwzięcie pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia.

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia".
Pobierz:Obwieszczenie o możliwości  zapoznania  się z aktami w sprawie  o  wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.  "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia".
Pobierz:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia".

 

artykuł nr 3

Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych

artykuł nr 4

Przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."

Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."

Pobierz:

Obwieszczenie o możliwości  zapoznania  się z aktami w sprawie  o  wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.  "Budowa  farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."

Pobierz:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Księte, na rzędnej 117,28 m n.p.m., położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia"

Pobierz:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Księte, na rzędnej 117,28 m  n.p.m., położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte,  gm.  Świedziebnia’’