artykuł nr 1

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - TUCZARNI - W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA, DZIAŁKA NR 376

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni - w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, działka nr 376.
Pobierz: Obwieszczenie Nr GP.6220.4.2017 z dnia 28.07.2017 r.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegająceo na budowie budynku inwentarskiego-tuczarni w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, działka nr 376.