artykuł nr 6

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ REMONT ELEWACJI ZAB YTKOWEGO KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w miejscowości Księte Gmina Świedziebnia".
Pobierz:   Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko obujmującego "Wymianę pokrycia dachowego oraz remont elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w miejscowości Księte Gmina Świedziebnia".