główna zawartość
artykuł nr 1

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pobierz:Uchwała Nr XV/83/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Pobierz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej