główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.