główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA, NIEZBĘDNYCH DO UDZIELENIA POMOCY POSZKODOWANYM BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA RZECZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA, ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne
Pobierz: Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
Pobierz: Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

Pobierz: Umieważnienie zaproszenia do składania ofert