główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2016 r.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty