główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia wraz z odwozem w roku szkolnym 2015/2016".