główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ WĘGLA, MIAŁU I EKO-GROSZKU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA