główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien, rur spustowych, położenie papy i renowacja elewacji - budynek remizy OSP w Świedziebni