główna zawartość
artykuł nr 1

 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

  
W dniu 15 grudnia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła cel główny oraz cele szczegółowe projektu, sposób realizacji zamierzonych działań, a także osiągnięte rezultaty w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto podziękowała wszystkim osobom będącym realizatorami projektu, w szczególności Jerzemu Witkowskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy za owocną współpracę, przyjazną atmosferę podczas zajęć dla osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast Beneficjentom życzyła, aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i lepszego w życiu. 
W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście. Jerzy Witkowski zwrócił uwagę na zaangażowanie beneficjentów oraz ich profesjonalne podejście do projektu. Pogratulował ukończenia wybranych szkoleń oraz warsztatów, czego rezultatem może być zwiększenie ich szans na otwartym rynku pracy. 
Następnie w imieniu Wójta Gminy Świedziebnia głos zabrała Ewa Szymańska – Sekretarz Gminy. Życzyła, aby zdobyte przez uczestników projektu nowe wiadomości i umiejętności, ich włożony trud i wysiłek stał się miernikiem osiągnięcia sukcesu zawodowego i społecznego. 
Po krótkich przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje podczas udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni”.
Konferencję zakończyła wymiana doświadczeń, dyskusja nad planami na przyszłość oraz pamiątkowe zdjęcie.

 

 
 
 
 
„Jesteśmy aktywni”
1 osoba – GOPS Świedziebnia
 
 
Kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
1.  
12.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Bhp
Andrzej Kolasiński
9.45-10.30
1
Bhp
Andrzej Kolasiński
10.30-11.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.15-14.00
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
2.  
13.08.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Magazyn handlowy
Ewelina Piwko
9.45-11.15
2
Progr. komputerowy subiekt
Ewelina Piwko
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
3.  
14.08.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
4.  
17.08.2009r.
poniedziałek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
5.  
18.08.2009r.
wtorek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
6.  
19.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Handel. Pojęcie i rodz. handlu
Ewelina Piwko
9.45-10.30
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
10.30-12.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12.15-14.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
7.  
20.08.2009r.
czwartek
9.00-10.30
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
10.45-12.15
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
12.30-14.00
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
14.15-15.45
2
Dokumenty kasowe
Ewelina Piwko
8.  
21.08.2009r.
piątek
9.00-10.30
2
Czynności zw. z zakupem
Ewelina Piwko
10.45-12.15
2
Czynności zw. z zakupem/ czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
12.30-14.00
2
Czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
14.15-15.00
1
Czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
15.00-15.45
1
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
9.  
24.08.2009r.
poniedziałek
9.00-10.30
2
Dokumenty kasowe/ inwentaryzacja
Ewelina Piwko
10.45-11.30
1
Handel. Pojęcie i rodzaje handlu
Ewelina Piwko
11.30-12.15
1
Inwentaryzacja
Ewelina Piwko
12.30-13.15
1
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
13.15-14.00
1
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
14.15-15.45
2
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
10. 
25.08.2009r.
wtorek
9.00-10.30
2
Instalacje w bud. mag./ szkodniki mag.
Jarosław Skarżyński
10.45-11.30
1
Mag. śr. transportu
Jarosław Skarżyński
11.30-12.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12.30-14.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
14.15-1500
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11. 
26.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-14.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12. 
27.08.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13. 
28.08.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
ul. Aleja Leśna 2
87-300 Brodnica
sala: 4B