główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram – Kurs „Jesteśmy aktywni”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni
- 7 osób
 
 
 
 
SZKOLENIE AKTYWIZACYJNE
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
Sala
1.  
07.07.2009r.
wtorek
8.00-9.30
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
6A
9.45-11.15
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
11.30-13.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
13.30 – 15.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
2.  
08.07.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
6A
9.45-11.15
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
11.30-13.00
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
3.  
09.07.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
6A
9.45-11.15
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
11.30-13.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
13.30 – 15.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
4.  
10.07.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
6A
9.45-11.15
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
11.30-13.00
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
13.30 – 15.00
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
 
Razem:
30 godzin
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Aleja Leśna2
87-300 Brodnica