główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr petycji

Lp.
Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Informacje  dot. zasięganych opinii
Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
1/2019Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z płatnościami bezgotówko-wymi14.10. 2019 r.Nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach) pobierz

 

Dostępne kategorie:
Rejestr petycji