główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Aneta Kilińska - złożone w dniu 26 lipca 2019 r.
Pobierz: Jolanta Rakoczy - złożone w dniu 26 lipca 2019 r.
Pobierz: Michał Kluczyński - złożone w dniu 14 sierpnia 2019 r.
Pobierz:Michał Kluczyński - z dnia 15.11.2019 r.
Pobierz: Małgorzata Schuetz - z dnia 22.11.2019