główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Szymon Zalewski - Wójt Gminy
Pobierz:Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz:Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz:Mariola Bejger
Pobierz:Danuta Draszba
Pobierz:Kamil Durszlewicz
Pobierz:Renata Kwiatkowska
PobierzJoanna Murawska
Pobierz:Jolanta Nadolska
Pobierz:Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz:Krzysztof Tyburski
Pobierz:Wiesława Zalewska