główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK - URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy
Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz: Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz: Danuta Draszba
Pobierz: Renata Kwiatkowska
Pobierz: Tadeusz Ratkowski
Pobierz: Krzysztof Tyburski
Pobierz: Joanna Uzdowska
 
Pobierz: Mariola Bejger
Pobierz: Stanisław Kosakowski
Pobierz: Jolanta Nadolska
Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz: Krzysztof Szymański
Pobierz: Wiesława Zalewska