główna zawartość
artykuł nr 1

2016 rok

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Wykonaniu stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny na działce nr 169/3 - obręb Zduny, gm. Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Wykonaniu stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny na działce nr 169/3 - obręb Zduny gm. Świedziebnia"

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie  linii  kablowej  niskiego  napięcia  dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 147/10 i działek budowlanych nr 147/9,147/8,147/7, przebiegającej przez działki nr 156/3,157/1,153/1,147/3 – obręb Świedziebnia, położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia"