główna zawartość
artykuł nr 1

2015 ROK

Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świedziebni" w obrębie Świedziebnia na działce nr 281/6 miejscowość Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na ,,Przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świedziebni na działce nr 281/6 – obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia”
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na "Przebudowie odcinka linii napowietrznej i kablowej oraz przyłącza napowietrznego zasilanych ze stacji transformatorowej "Świedziebnia 2", obwód 500 w Świedziebni" w obrębie Świedziebnia na działce nr 281/6 i 281/3 miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nN wraz z przyłączem na działce nr 281/6 i 281/3 obręb Świedziebnia połołonej w miejscowości Świedziebnia gm., Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Przebudowie drogi gminnej klasy L Świedziebnia - Ciszyn nr 080901 C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1500 m w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach 158, 134, 87/2 i 87/1".
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegajacej na "Przebudowie drogi gminnej klasy L Świedziebnia - Ciszyn nr 080901 C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1500 m w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach 158, 134, 87/2 i 87/1".