główna zawartość
artykuł nr 1

2020 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie  oświetlenia drogowego w  miejscowości  Świedziebnia gm. Świedziebnia na dz.  nr 299/3;
323 – obręb Świedziebnia”
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych planowanego do zlokalizowania na działce o nr ewid. 68/2 obręb Księte, Gmina Świedziebnia".