główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2021 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"